Spis inwentarza to nic innego, jak spis majątku spadkowego, czyli lista zawierająca wykaz ruchomości przedstawiających wartość handlową oraz nieruchomości, w jakich posiadaniu był spadkodawca (aktywa i pasywa spadku).

Kiedy dokonać spisu inwentarza?

  • Zaraz po śmierci spadkodawcy (zabezpieczenie przed utratą przedmiotów wchodzących w masę spadkową).

Celem spisu inwentarza jest ograniczenie odpowiedzialności za odziedziczone długi.

Komornik dokonuje spisu na zlecenie sądu, bądź bezpośredni wniosek spadkobiercy (LINK). W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spis inwentarza sporządzany jest z urzędu.

Który komornik jest właściwy w przypadku złożenia bezpośredniego wniosku?

  • Komornik, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza (sąd spadku – sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, bądź miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część).
  • Komornik dokonuje sprawdzenia zobowiązań, które posiadał zmarły spadkodawca (m.in. weryfikacja rachunków bankowych).
  • Komornik ustala z urzędu, które przedmioty zakwalifikują się do spisu inwentarza.

Co się dzieje z majątkiem?

  • Przedmioty o dużej wartości handlowej (np. biżuteria) oraz pieniądze mogą być przekazywane do depozytu sądowego.
  • Pozostałe przedmioty mogą zostać we władaniu spadkobierców, do momentu ostatecznego rozliczenia długów spadkowych.

Koszt:

  • 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę.
  • Koszt ponosi wnioskodawca.
  • Istnieje możliwość złożenia wniosku o ściągnięcie kosztów z majątku spadkowego.

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza